Hitta Volt i din närhet!

Volt Sveriges lokala verksamhet

Volt syftar till att knyta varje Europé till det lokala arbetet! Därför är ryggraden i vår rörelse dess otaliga medlemmar, volontärer och anhängare som organiserar sig i regionala teams eller lokala stadsteams. Vill du bidra på lokal nivå? Tveka inte att kontakta våra regionala/lokala medlemmar för att få mer information och gå med i rörelsen! Är du intresserad av att starta ett nytt lokalteam? Vänligen kontakta vår utvecklingsgruppledare Kristoffer Larsson.