Volt Suomi och Volt Sverige kräver NATO-medlemskap

28.02.2022, 09:20

Som svar på den ryska invasionen av Ukraina beslutar Volt Sverige och Volt Suomi att kräva finskt och svenskt NATO-medlemskap.

Finland och Sverige har bibehållit en påstådd neutralitetspolitik i årtionden. Efter den aggressiva ryska expansion- och destabiliseringspolitik som förts gentemot Rysslands grannländer sedan 2008, givet Kremls förakt för internationell lag och internationella fördrag, samt givet de senaste hoten som riktats mot Stockholm och Helsingfors står det klart att Ryssland inte har varit en trovärdig internationell partner på många år. I mötet med aggression möjliggör tystnad och neutralitet förtryckaren.

I Ukraina har Ryssland helt förkastat det som står skrivet i Budapestmemot från 1994 avseende säkerhetspolitiska löften, blankt vägrat att följa Minskavtalen och i och med President Putins senaste uttalanden förkastar Kreml tydligen verkligheten helt och hållet, givet deras avfärdande av Ukrainas suveränitet. Ukraina saknade säkerhetsförsäkringar såsom EU:s solidaritetsparagraf, Artikel 42(7) eller NATOs Artikel 5. Volt Suomi och Volt Sverige drar således slutatsen att det enda rätta för Stockholm och Helsingfors är att söka medlemskap i NATO för att säkerställa vår gemensamma säkerhet.

Volt Europas långsiktiga mål är strategisk Europeisk autonomi genom en gemensam försvarsmakt. Detta kan inte uppnås samtidigt som EUs medlemsstater kan hotas av en fientlig granne. Med säkerhet genom NATO-medlemskap kan Finland och Sverige tryggt arbeta mot Europas strategiska autonomi, minska ryskt inflytande över våra ekonomier och över vår diplomatiska handlingsförmåga. Volt Europas krav på en Europeisk försvarsmakt följer naturligt av vårt stöd för Europeiskt samarbete inom ramen för NATO. NATO-medlemskap kommer förbereda svensk och finsk militär för en fortsatt Europeisk militärallians.

Volt Suomi och Volt Sverige begär således att Sveriges Riksdagen och Finlands Eduskunta omedelbart öppnar för NATO-medlemskap för sina respektive länder.

Om Volt

Vårt namn Volt hänvisar till det vi vill främja: ny energi för Europa. Vår paneuropeiska rörelse grundades i mars 2017 av en fransyska, en italienare och en tysk som reaktion till den brittiska omröstningen om att lämna EU och den ökande högerpopulismen i Europa. 

Volts målsättning: en ny, uppfriskande, politik för ett nytt Europa. Som det första riktiga paneuropeiska partiet vill vi reformera den Europeiska Unionen till en organisation som effektivt kan hantera utmaningar som påverkar hela Europa och världen i stort. Grunden i detta skall byggas på ett förenat, federalt Europa med stark och kraftfull handlingsförmåga. Volts vision: Ett hållbart, jämställt och mer demokratiskt Europa. 

Vi är övertygade att endast en gräsrotsbaserad demokratisk rörelse kan verka för en hållbar, ekonomiskt stark och socialt rättvis framtid. Därför agerar Volt på alla nivåer - från lokalt till Europeiskt, som rörelse och som parti. Vi vill ge alla Europeiska medborgare en röst och möjligheten att engagera sig politiskt i samhället. Hittills är Volt representerat runtom i Europa, med över 70 mandat på lokal, nationell och Europeisk nivå. Tusentals människor engagerar sig från alla håll och kanter i Europa med teams i hundratals städer.

Kontakt:

Michael Holz
Co-ordförande Volt Sverige

Tel: +46 76 9279872
E-Post: info@voltsverige.org