Den svenska styrelsen

Joel Boehme

ordförande

Michael Holz

vice ordförande

Caroline Berglind

ledamot

Gruppledare

Johan Drougge

Copy-Writing

Julia Boehme

Sociala medier

Jacob Richter

Utveckling

Marios Iacovides

Juridisk

Daniel Lundberg

Web

Vilka vi är

Vi är yrkesverksamma och människor som söker ett nytt yrke, experter och studenter, men framför allt en grupp extraordinärt och passionerade människor som brinner för våra länder och vår kontinent. För närvarande har mer än 70% av våra medlemmar aldrig varit med i ett politiskt parti innan de gick med i Volt. Vi är en rörelse som syftar till att leverera verkliga reformer genom bidrag från dem som verkligen bryr sig om de europeiska ländernas framtid: människor som du. Vi är verkligen öppna - alla som följer våra värderingar kan gå med. Något som vi alla delar är vår passion för att försöka skapa förändringar. Vi möts i lokala grupper över hela kontinenten för att diskutera och ta fram förslag, organisera utfrågningar av människor med olika bakgrunder, identifiera kandidater att gå till val med. Vi är 100% demokratiska och transparenta.