Volts paneuropeiskt kvinnodagsevent

7 mars 2020

Tillsammans med kvinnor från ett flertal Voltkapitel skapade Volt Sveriges jämställdspolitiska talesperson Julia Boehme ett event där kvinnorna i Volt kunde träffas, inspireras och gemensamt diskutera de motsättningar som håller oss från jämställdhet.

Under eventet hölls av Julia Boehme ett tal rörande problematiska normer och egenvärdet i en jämnare könsfördelning. Av den ungerska ordföranden Anita Seprenyi gavs en presentation om den rådande statiska fördelningen mellan män och kvinnor i världen, EU men även inom partiet. Ytterligare ett tal hölls av den europeiska expansionsledaren Xenia Ivanova och berörde hur kvinnor och män statistisk har olika politiska prioritetingar och varför. Dessutom hölls ett flertal interaktiva workshops. Ett av dessa var resan in i politiken av Marcela Valkova, inkluderande tips för byggandet av politisk plattform, tillsamans med uppmuntringar och varningar. Deltagarna kunde diskutera deras planer, framtidsvisioner och dela erfarenheter. Av Volt Europas partistyrelseledamot och kassör Mihaela Siritanu höll en gruppdisskussion där den interna organisationen och vägar till att nå ett bättre arbetsklimat. Tidigare jämställdhetspolitiska talespersonen Marie-May De Greslan och Julia Boehme höll tillsammans en workshop där framtiden för Volts kvinno- och jämställdhetspolitik stod på agendan. I hela taget närvarande deltagare från 9 länder.