Volt ser en enda väg framåt: Tillsammans.

27 Maj 2020 - Efter förslaget av de sparsamma fyra: Ledarna för Volt Österrike, Volt Danmark, Volt Nederländerna och Volt Sverige avvisar enhälligt sina regeringars icke-förslag.

Vi föreslår koldioxidskatter för att öka den gröna ekonomin. Därtill föreslår vi stora investeringar i forskning, samt en revitaliserad transportsektor. Slutligen måste vi öka vår gröna tillväxt och stärka vår europeiska ekonomi. Därför stöder vi Coronaobligationer.

Vår väg framåt från Coronakrisen är inte en nödlösning, den håller måttet framöver också. Den har ett grönt fokus revolutionerar hela vår ekonomi. Vår europeiska väg är helt enkelt solidaritet och ansvar för det förflutna och framtiden.

Merkel-Macron-förslaget och de sparsamma fyras respektive förlag är en början på förhandlingarna. Skillnaden mellan de “sparsamma fyras” förslag och det från Macron och Merkel är att medan Merkel och Macron medger länders olikheter och jobbar förbi dem, saknar den snåla kvartetten perspektiv, europeisk solidaritet. De verkar helt enkelt sätta sig emot Europas grundprincip: Starkare tillsammans.

Att driva en kil mellan länder är gammal politik. Istället kan en samkörd och solidarisk strategi hjälpa medborgare se bortom nationella gränser och på så sätt stärka vårt gemensamma Europa efter Covid-19. Europeéer står helt enkelt starkare tillsammans än någonsin förr.

Ledarna för Volt Österrike, Volt Danmark, Volt Nederländerna och Volt Sverige avvisar enhälligt sina regeringars icke-förslag av följande skäl:

Vi måste starta den gröna ekonomin

Europeiska Unionens strategiska mål, fastställda av EU-kommissionens ordförande, talar om en grön revolution och om att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten. För att eliminera klimatförändringarnas existentiella hot måste vi minska våra koldioxidutsläpp drastiskt, vilket innebär en övergång i vår energiförsörjning och en övergång i våra transport- och byggsektorer, samt en omställning för arbetstagare.

Coronaobligationer är det tjugoförsta århundradets Marshallplan


Vi stöder Coronaobligationer för att skydda vår gemensamma marknad och stärka vår europeiska solidaritet. Om vi ​​tillåter länder att dra nytta av den inre marknaden under tillväxt utan att ta ekonomiskt ansvar för den i kristid, kommer vår unions sanna potential gå till spillo. Därför måste valutaunionen stärkas med en gemensam finanspolitisk union - denna gång med alla medlemsländer ombord.

De sparsamma fyra föreslår lån istället för bidrag till länder i hög skuldsättning, men avvisar samtidigt finansiering i form av gemensam skuld - alltså coronaobligationer. På detta sätt argumenterar de snåla regeringarna för att riskera den inre marknaden och till syvende och sist de egna ekonomierna. Detta eftersom man inte hjälper, eller ens låter, andra medlemsländer återhämta sig. Man har alltså inte lärt sig någonting överhuvudtaget av förra finanskrisen.

Att erbjuda lån är en kortsiktig åtgärd som sinkar den Europeiska återhämtningen. Den inre marknaden är inte 27 separata marknader, utan just en marknad. Därför måste vi agera som just en marknad.

Våra gemensamma utmaningar behöver en stark EU-budget


De sparsamma fyra föreslår både att minska budgeten OCH att påskynda investeringarna NU. I deras tankar kommer detta att undvika en upprepning av den globala finansiella krisen, i vilken avsaknaden av dådkraftig finanspolitik försenade återhämtningen. Men att investera i den nuvarande ekonomin snarare än i den framtida ekonomin förändrar ingenting.

En minskning av EU:s budget på grund av Brexit kommer dessutom ge EU färre resurser för att uppnå de strategiska mål som vår nästa generation kräver.

Våra gemensamma europeiska värderingar måste leda vägen


Hjälpfonden som de sparsamma fyra föreslår innefattar ett fokus på rättsstatsprincipen. Att hantera Ungerns Fidesz och Polens PiS som missbrukar EU-medel är en pågående kamp som nuvarande kommission och parlament inte lyckats ta itu med. Vi kan inte vara blinda för maktmissbruk eller rättighetsinskränkningar. Vi får inte bli mobbade av populister som vägrar värdera jämlikhet, rättsstatsprincipen eller över huvud taget mänsklig värdighet. Vi föreslår därför att eventuella medel för krisåterhämtningsmedel till länder som för närvarande riskerar att sanktioneras för överträdelser av artikel 7 om dessa medels ansöks om från registrerade och erkända icke-statliga organisationer eller läroanstalter.

Vi, det paneuropeiska partiet Volts ordförande från Österrike, Danmark, Nederländerna och Sverige, avvisar idén att vi bara ska stirra oss blinda på att blott “återhämta oss” från krisen. Covid-19 måste vara startskottet för den gröna revolution vi är skyldiga våra barn och oss själva.

Signerat
Kathrine Richter, co-president Volt Danmark
Ina Dimitrieva, kassör Volt Österrike
Alexander Harrer, co-president Volt Österrike
Marlies Steinhauser, co-president Volt Österrike
Jason Halbgewach, co-president Volt Nederländerna
Michael Holz, co-president Volt Sverige