Engagera dig hos oss!

Varför bli medlem?

Anser du att politik är den enda vägen till faktisk förändring? Känner även du att du inte är representerad av de befintliga politiska partierna?

Vill du inte enbart stå vid sidan av och istället agera mot populism? Mot klimatförändring? Bli medlem i en rörelse bestående av likasinnade frivilliga. På denna sida hittar du information om vad det betyder att gå med i Volt.

Vilka former av medlemskap finns det?

Aktiv Medlem

  • Fullständiga rösträttigheter inom Volt - lokalt, regionalt, nationellt och Europeiskt.
  • Rätt att rösta inom Volt Sverige och likaså inom Volt Europa - aktiv (får rösta) och passiv (kan ställa upp i val).
  • Rekommenderas för de som vill delta aktivt i Volt och bidra till att bygga vårt Europa-täckande nätverk, och som dessutom har lite tid över till partiarbete och event.

Volontär

  • Stödjer Volt, men är inte partimedlemmar.
  • Ingen aktiv eller passiv rätt till att rösta inom Volt.
  • Ingen medlemsavgift.
  • För de som vill stödja våra aktiviteter och aktivt bidra, men som inte (ännu) vill bli fulla partimedlemmar.

Hur fungerar registreringsprocessen för aktiva medlemmar och volontärer?

Om du klickar på “Gå med” som du finner på sidans toppen så kommer du skickas vidare till vår medlemskaps-ansökningssida. Skriv in din e-postadress här och välj vilken sorts medlem du vill ansöka om att bli. Sedan ber vi dig att vänligen vänta några dagar, du kommer kontaktas av en Volt-medlem för ett kort introduktionssamtal. Detta är ett tillfälle för dig att ställa frågor om Volt och ett tillfälle för oss att se vilka team i vårt nätverk som du skulle vara intresserad av. Om det behövs så kommer du få tillgång till vår online-arbetsplattform och få en Volt e-postadress. Efter detta så kan du starta omedelbart. Volt-medlemmen som introducerade dig kommer självklart också att hjälpa dig med att orientera dig i början.

Hur mycket kostar det att vara en aktiv medlem?

Medlemsavgiften för en aktiv medlem är 250kr/år för arbetande professionella och 100kr/år för andra (inklusive studenter). Medlemsavgift betalas in till

Kontohavare: Volt Sverige

IBAN: SE33 9500 0099 6042 0938 5907

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PlusGiro: 93 85 90-7

Swish: 1235 094 529

Finns det några krav och hur mycket tid behöver jag lägga ner?

Vi är alla frivilliga - det finns inget bestämt antal timmar som man behöver bidra så vidare du inte ansöker för att inta en officiell position på nationell eller Europeisk nivå. I allmänhet så är vi glada om du finner Volt intressant och att du kan bidra efter egen möjlighet. 

Om du har ytterligare frågor om medlemskap eller Volt i allmänhet, vänligen kontakta oss på info@voltsverige.org.

Vi har över 30 folkvalda representanter i Europa och över 25,000 volontärer som arbetar outtröttligt för att de tror på Volt vision, men Volt behöver mer resurser.