Almedalsveckan - Ett europeisk demokrati

Almedalsveckan - Ett europeisk demokrati

6 juli 2021, 16:00 UTC - 18:00 UTC
Visby, SE
Volt Event

Hur tar vi EU närmare folket och löser de demokratiska problem som finns i Unionen?

EU skepticismen har länge varit utbredd i Sverige och grundar sig i mångt och mycket i en avsaknad av delaktighet i beslutstagandet i Bryssel. Hur ökar vi medborgarnas delaktighet i europeisk politik? Hur kan ytterligare demokratisering minska skepticismen mot EU? Är europeiska partier framtiden?

Bristande kunskaper och utrymme för EU i svenska medier är ett skäl till Sveriges försiktiga tveksamhet till EU. Den bristande demokratiska representationen inom unionen är också en orsak till Bryssels avlägsenhet för många svenskar. Sedan 1976 har röstreglerna till EU-parlamentet sett likadana ut trots att unionen i övrigt förändrats markant sedan dess. Vi undersöker hur en reform med direkt representation av EUs medborgare i dess parlament kan vara framtiden för ett mer demokratiskt Europa.