Almedalsveckan - EU:s digitala framtid

Almedalsveckan - EU:s digitala framtid

4 juli 2021, 16:00 UTC - 18:00 UTC
Visby, SE
Volt Event

Hur förbättrar man fri rörelse av människor, tjänster, varor och kapital i Europas digitala framtid?

Många digitala tjänster såsom betaltjänster, biljett- och bokningssystem har utvecklats i en nationell kontext och saknar därför gränsöverskridande kompatibilitet. Vi diskuterar exempel,bästa praxis och idéer från olika europeiska länder. Hur kan framtidens digitala tjänster se ut i EU? Hur kan vi säkerställa smidigt och klimatsmart resande inom Europa? Hur kan gemensamma ramverk ge tydligt mervärde inom Unionen? Vi uppmuntrar alla deltagare att framföra sina idéer på vår träffpunkt!