Konferensen om Europas Framtid - delaktighet i europeisk politik

Konferensen om Europas Framtid - delaktighet i europeisk politik

17 juni 2021, 16:00 UTC - 17:30 UTC
Malmö, SE
Volt Event

Hur kan vi föra EU närmare medborgarna?

EU skepticismen har länge varit utbredd i Sverige och grundar sig i mångt och mycket i en avsaknad av delaktighet i beslutstagandet i Bryssel. Hur ökar vi medborgarnas delaktighet i europeisk politik? Hur kan ytterligare demokratisering minska skepticismen mot EU? Är europeiska partier framtiden?

Evenemanget är öppet för alla som är EU-intresserade och vill diskutera någon av frågorna nämnda ovan. Vi kommer att fokusera på ämnet från ett svenskt perspektiv men mötet är inte begränsat till folk som bor i Sverige, alla är välkomna!

Mötet arrangeras av Volt Sverige, en del av det pan-Europeiska partiet Volt Europa som finns i 16 europeiska länder. Vi ser fram emot att diskutera Europas framtid tillsammans med dig!