Hitta Volt i din närhet!

Volt Sveriges städer

Volt syftar till att knyta varje Europé till det lokala arbetet! Därför är ryggraden i vår rörelse dess otaliga medlemmar, volontärer och anhängare som organiserar sig i lokala stadsteam. Vill du bidra på lokal nivå? Tveka inte att kontakta våra lokala gruppledare för att få mer information och gå med i rörelsen! Är du intresserad av att starta ett nytt lokalteam? Vänligen kontakta vår utvecklingsgruppledare Jacob Richter .

Göteborg

Finja Lubben

Lund / Malmö

Joel Boehme

Örebro

Pierre Andersson

Skellefteå

Daniel Lundberg

Stockholm

Marco Forzati

Johan Drougge

Umeå

Sven O. Dossow

Uppsala

Michael Holz