Volt Sweden welcomes!

Volt Sweden welcomes!

10 okt. 2022, 18:00 UTC - 19:00 UTC
Volt Event

Volt Sverige, del av den paneuropeiska politiska rörelsen Volt Europa, bjuder in dig att umgås med oss, lära känna Volt och lära dig mer om vårt sätt att forma Europas framtid.

Detta möte är din chans att träffa Volts medlemmar av den svenska sektionen av Volt Europa. Lär känna oss, men framför allt - se hur du kan engagera dig direkt från början! Vi erbjuder en mängd möjligheter att forma både Europas och partiets framtid på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i olika arbetsgrupper.

Att gå med nu innebär att du går med vid en spännande tidpunkt, nämligen när hela Volt Europa förbereder sin gemensamma kampanj för EU-valet! En kampanj som kommer att drivas på ett gemensamt europeiskt program, i alla deltagande länder!

Evenemanget är offentligt men riktar sig främst till nya medlemmar, sökande medlemmar och de som överväger att gå med och bli politiskt aktiva inom en snar framtid.