Pragmatiskt. Progressivt. Volt - det paneuropeiska partiet.

Vad är Volt?

Nationella politiska partier kan inte längre tackla våra gränsöverskridande samhällsproblem. Eftersom populism och nationalism sätter vårt välstånd och vår fred på spel har vi därför grundat Volt. Vi är det första paneuropeiska partiet och vi är aktiva i fler än trettio länder - detta eftersom Europeiska utmaningar kräver Europeiska lösningar. Med dessa värderingar och denna målbild vill vi gå fram med nytänkande politik som löser de många problem som just nu utmanar Sverige och resten av Europa.

Volt France - Donner

Paneuropeiska - Vi tror på gränsöverskridande samarbeten, i ord och handling. Problemen vi möts av idag är gränsöverskridande och därför måste också vi vara det.

Progressiva - Vi tror på att möta framtidens problem innan dem växer till större problem. Vi ska vara ute i god tid med nya och proaktiva lösningar och inte förvänta att gårdagens lösningar kommer vara nog.

Pragmatiska - Vi tror på att möta problem och anpassa lösning efter aktuella och framtida behov. Dagens politik går ut på förhandling och inte att dela in åsikter i block.

Vår Vision

Volt-Flagge bei Fridays for Future in Aachen

Vi strävar efter att Europa ska bli mer demokratiskt, tolerant och miljövänligt. För att åstadkomma det ser vi ett behov av en äkta, välfungerande paneuropeisk demokrati; det demokratiska systemet som vi har för närvarande lever inte upp till våra förväntningar.

Vi vill se ett handlingskraftigt europeiskt parlament som kan föreslå sina egna lagar. Vi vill se en europeisk statsminister som medborgare runtom Europa har röstat fram. Vi vill se en riktigt europeisk regering som agerar för alla européers bästa; som tar itu med våra gemensamma problem och tar vara på nya möjligheter. Politik som påverkar hela Europa kräver partier som verkar inom hela Europa, och vi i Volt är först ute med det. Vi erbjuder Europas alla väljare möjligheten att välja en ny europeisk framtid. Nu är det din tur!

Volt France - Parlement Européen
Local group Lund

Volt driver politik på lokal, nationell och europeisk nivå. 2019 deltog Volt för första gången i Europaparlamentsvalet och bedrev en gränsöverskridande valkampanj med ett europeiskt valprogram. Resultatet blev att Damian Boeselager invaldes till EU-parlamentet och därmed blev den första Volt-medlemmen med mandat. Idag så deltar Volt i val på alla nivåer runtomkring Europa och i och med skrivandet av denna text har över 80 representanter från Volt blivit valda.

Det är ditt Europa. Ta ställning!

Volt är en paneuropeisk progressiv folkrörelse som ser de hot som populism, nationalism och korruption utgör. Vi verkar därför över nationsgränser för ett starkt, förenat Europa och för ett bättre samhälle för alla.

Vi bygger ett Europa där medborgare har makten att forma sitt samhälle! Som gräsrotsrörelse kopplar vi samman det lokala, det nationella och det internationella för att med politisk aktivism och medborgarinitiativ bygga en bättre framtid. Detta gör vi som gräsrotsrörelse som kopplar samman lokal politisk aktivism med en Europeisk vision.

Följ med!