Pragmatiskt. Progressivt. Volt - det paneuropeiska partiet.

Det är ditt Europa. Ta ställning!

Volt är en paneuropeisk progressiv folkrörelse som ser de hot som populism, nationalism och korruption utgör. Vi verkar därför över nationsgränser för ett starkt, förenat Europa och för ett bättre samhälle för alla.

Vi bygger ett Europa där medborgare har makten att forma sitt samhälle! Som gräsrotsrörelse kopplar vi samman det lokala, det nationella och det internationella för att med politisk aktivism och medborgarinitiativ bygga en bättre framtid. Detta gör vi som gräsrotsrörelse som kopplar samman lokal politisk aktivism med en Europeisk vision.

Följ med!