Pragmatiskt. Progressivt. Volt - det paneuropeiska partiet.

Det är ditt Europa. Ta ställning!

Volt är en paneuropeisk progressiv politisk rörelse, fokuserad på att förändra hur politiken genomdrivs och utforma Europas framtid! En rörelse som ämnar stärka det Europa vi alla delar.

Vi är en driven folkrörelse, som ser det synliga och osynliga hotet om populism och nationalism, korruption och det fruktlösa "gamla sättet" att göra politik, har bestämt att det är dags att vidta åtgärder för att skapa en förändring för det goda samhället för alla! Det är dags att forma vår framtid och inte tillåta det förflutna att definiera våra samhällen!

Samarbete kan vi forma Europa till ett förenat Europa, enligt högsta standarder för miljö, mänsklig och social utveckling. Ett Europa där medborgare och invånare kan utveckla sin sanna potential och ha de nödvändiga verktygen för att forma sina samhällen. Genom ett gräsrotsinriktat tillvägagångssätt för politik och samhällsorganisationsinitiativ kopplar vi samman och möjliggör samhällen på lokal och nationell nivå för att innovera och forma politik från sina hem till EU-nivå!

Följ med oss ​​och låt oss tillsammans bygga vår framtid!